Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
  Du er her: Info FLL > FLL i skolen

  FLL i skolen

  FIRST LEGO League er et prosjekt for aldersgruppen 10-16 år (5.- 10.klasse). Prosjektperioden varer i 8 uker og den avsluttes med at lagene viser fram resultatet av arbeidet sitt på en regional FIRST LEGO League-turnering. 

  Vi vektlegger at FLL skal være forankret i skolen. Alle elementene i prosjektet tar utgangspunkt i kompetansemål i Norge, Sverige og Danmark. 


  Både innhold og arbeidsmåter i FLL egner seg godt til arbeid med den generelle delen av lærerplanen, i flere av fagplanene, og ikke minst i de grunnleggende ferdighetene i fagene.

  Prosjektet er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, matematikk og norsk. 

  Som støtte og hjelp for lærerne er det utviklet ulikt materiell som finnes under "Ressurser". Det viktigste dokumentet er "Veilederhefte". Her finnes det blant annet oversikt over de ulike delene av prosjektet, tips om metode, forslag til organisering, samt henvisninger til læreplanen. 

  FLL er delt inn i tre hovedområder:  forskning, teknologi  og markedsføring & samarbeid. På turneringsdagen bedømmes lagene i kategoriene i tillegg til robotkjøring på bane. Det er utarbeidet kriterier under hvert bedømmingsområde som vi anbefaler gjøres kjent for elevene før prosjektet starter. Kriteriene finner dere også i Verktøykassen under Ressurser. 
  Du kan lese mer om FLL og hvilke læreplanmål som er aktuelle i Veilederheftet her

  FLL egner seg godt til skole-hjem samarbeid. Dere finner en presentasjon for lærere til bruk på foreldremøter, samt andre verktøy HER  logologologo
  logologologo