Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Ny FLL Jr. by - GENTOFTE

Publisert: 4. maj 2017

Vi har gleden av å annonsere at Gentofte skal arrangere FLL Jr. i år

I høst vil barn i alderen 6-9år kunne delta i FLL Jr. i Gentofte. 

Barna skal forske på en utfordring fra virkeligheten, og forsøke å finne en løsning på denne. Her skal fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes kritisk. Veiledet av en voksen, lærer eller foreldre, skal barna også lage en modell ved bruk av LEGO® Education WeDo.  Forskningen og modellen skal presenteres foran dommere på en turnering. 

Barna får:
Forske på det som dagens forskere forsker på
Kjennskap til aktuelle problemstillinger
Lære samarbeids- og presentasjonsferdigheter
Lage en posterDesigne en modell med LEGO Education WeDo
Presentere prosjektet sitt på en turnering

Årets oppdrag heter AQUA ADVENTURE
Forsk på elementet VANN – hvordan bruker vi det?  Finn ut hvor vannet dere bruker hver dag kommer fra, og hva skjer med vannet på vei til dere?

Ny FLL Jr. by - GENTOFTE

logologologo
logologologo