Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Lions vedtar FIRST® LEGO® League som riksaktivitet

Publisert: 2. september 2017

27. mai mottok vi den gledelige nyheten om at Lions Norge har vedtatt FIRST® LEGO® League som riksaktivitet!

Lions distrikt 104 J i Østfold har siden 2010 hatt ”Ja til utdanning/FLL” som ungdomsaktivitet i sitt distrikt. Gjennom både motivering til deltakelse og økonomisk støtte til påmelding og utstyr har deltakerantallet hatt en jevn økning side 2010, og flere barn har fått lære realfag og teknologi på en spennende og virkelighetsnær måte.

 
Samarbeidet er fortsatt nytt, og det har tatt litt tid å få ting på plass, men vi håper at det skal gi
mange nye barn og ungdom muligheten til å være med i FIRST® LEGO® League i årene fremover!

 
Vi oppfordrer lag til å ta kontakt med sin nærmeste Lions-klubb for å søke støtte til påmelding og utstyr. Se mer på www.lions.no.


PS. Selv om det er Lions Norge som har vedtatt FLL som riksaktivitet, er det ingenting i veien for at lag i Sverige og Danmark kan søke om støtte hos sine lokale Lions-klubber. 
Lions vedtar FIRST® LEGO® League som riksaktivitet

logologologo
logologologo