Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Udfordring > Udfordring 2017 > Oppdateringer

Oppdateringer

Robotoppdrag – oppdateringer 

Oppdatering 11 – Vannbrønn (09.11.2017)
Dersom vannbrønnen plasseres stående i sirkelen, med alle de fire svarte knappene i kontakt med matten, får laget full score. Selv om kantene på taket er utenfor regnes dette med full score så lenge alle de fire knappene er i kontakt med matten.

Oppdatering 10 – Fontene og Blomstens stigning (09.11.2017)
Begge disse oppdragene krever at noe ”stiger”, med hvilken som helst metode, og til å ”bli der” bare på grunn av en stor vannmodul.

Oppdatering 9 – Returnering till basen (09.11.2017)
En robot som returnerer til basen regnes som helt i basen så snart den matcher bilde 2 i D07 selv om deler av roboten eller noe den transporterer er delvis over vest- eller sørveggen. Dette gjelder ikke for igangsetting.

Oppdatering 8 – Skyens retning og ødeleggelse (09.11.2017)
Retning – ikke bli forvirret av at det er gult på begge sider av Skyinstallasjonen. Den skylignende formen skal sammen med lynet vendes mot øst.

Ødeleggelse – vær forsiktig så ikke roboten river ned lynes fra Skyen. Selv om denne er en dekorasjon, er den fortsatt en del av installasjonen, og R17 gjelder.

Oppdatering 7 – Oppbevaring utenfor bordet – (09.11.2017)
Lagmedlemmer som ikke står ved bordet (teknikerne) kan holde utstyr etter dommeren har sett alt på en plass, men alt utstyr og verktøy må være synlig for dommeren.

Oppdatering 6 – Pumpesystemet dual lock (26.10.2017)
Hvis dere presser Pumpesystemet-installasjonen mot veggen, men noe av Dual Locken fortsatt vises (høyere enn veggen), sett Dual Locken så lavt som du trenger for at den ikke lenger skal være synlig. Til forskjell fra de andre installasjonene er ikke Dual Lock-mønstret kritisk for denne installasjonen. Bare pass på at noen par er lave, og noen er så høy som mulig uten å være synlige.


Oppdatering 5 – den valgfrie løkken (26.10.2017)
Den valgfrie løkken kan noen ganger tippe ut av rommet ovenfor scoringsområdet til M10 og M11. Dette har ingen effekt på poenggivningen.


Oppdatering 4 – oppsett av vannbehandlingsinnstallasjon (26.10.2017)
Etter å ha fulgt Field setup s. 6 nøyaktig, har dere kanskje lagt merke til at akselen til toalettet ikke følger linjen/merket på matten. DETTE ER OK. På turneringen, vil toalettet bli bygget og plassert som vist, så det er plasseringen dere bør øve på.

Hvis vannbehandlingsinstallasjonen ikke fungerer når man trykker ned den gule spaken selv om den er riktig bygget, kan problemet være friksjon i vannmodellen. Sjekk at ingen av dragerne blir klemt melllom tannhjul og en brun akselkobling eller mellom to tannhjul. Dra elementene litt fra hverandre for å være sikker på fri bevegelse. Pass også på at alle de små ”pins” er klikket inn i hullene sine.

Oppdatering 3 – M10 Skifting av rør (20.09.2017)
Hvis dere har lastet ned oppdraget før 20.09.2017: er det en feil på siste bilde på M10. Siste bilde gir INGEN POENG, ikke delvis poeng som bildeteksten sier. 


Oppdatering 2 – M03 Tilleggspumpe (18.09.2017)

Endring i ordlyd: Flytt tilleggspumpen slik at den har kontakt med matten, og slik at den kontakten er helt inne i målområdet for tilleggspumpen. 

Endringen er at der det tidligere sto at tilleggspumpen skulle være inne i målområdet, skal det være at tilleggspumpens kontakt med matten er inne i målområdet for tilleggspumpen. Oppdatering 1 – Avbrytelse ved transport av installasjon (29.08.2017)
Hvis dere avbryter roboten mens den transporterer en installasjon som kommer fra basen under den siste igangssettelsen, kan dere beholde installasjonen.

Prosjekt – Oppdateringer 

Oppdatering 4 – Flom (05.09.2017)
Avklaring av ”kvitte seg med vann”
Problemstillingen laget velger, må handle om det menneskelige vannkretsløp. I HYDRO DYNAMICS-sesongen, innebærer dette: ”hvordan folk finner, transporterer, bruker og kvitter seg med vann for å innfri et bestemt behov eller ønske. Siden denne definisjonen forklarer veien vannet tar når det blir brukt av mennesker, vil det å ”kvitte seg med” vann i denne sammenhengen være ”avløpsvann”, eller vann som allerede har blitt brukt av mennesker i hjemmene deres, industri og i bedrifter. Å kvitte seg med vann betyr derfor IKKE å fjerne flomvann. Derfor vil ikke kontroll/reperasjoner av skader eller umiddelbare trusler mot menneskene pga. flom være en aktuell problemstilling for Prosjektet. For at naturlig flom skal være passende som problemstilling dette året, må det være en klar link til det menneskelige vannkretsløpet og menneskelig bruk av vann. Et eksempel på dette kan være forurensning av en vannkilde for mennesker som blir forgiftet av flom. 

Oppdatering 3 –  Stigning i havnivået (29.08.2017)

Avklaring av menneskelig bruk av vann

Det at havnivået stiger er et problem til bekyring for mange områder. For at dette probemet skal være en passende problemstilling denne sesonger, må laget relatere stigning av havnivå til et problem i det menneskelige vannkretsløpet. Husk å ha fokus på den menneskelige bruken av vann. Oppdatering 2  – Fokusområder og faser  (29.08.2017)
Avklaring av fasene I det menneskelige vannkretsløpet

Selv om definisjonen av det menneskelige vannkretsløpet inkluderer fire faser (finne, transportere, bruke og kvitte seg med), MÅ ikke laget undersøke alle disse delene av Prosjektet. Laget kan fokusere på en eller flere deler når dere skal identifisere et problem og finne en løsning på dette. Oppdatering 1 –  Ferskvann vs. Saltvann (19.08.2017)
Avklaring av kategorier av vann 

HYDRO DYNAMICS – Prosjektet er ikke begrenset til undersøkelser av ferskvann. Lagene kan utforske bruken av ferskvann, brakkvann eller saltvann. Uansett, problemstillingen laget velger, skal være en del av det menneskelige vannkretsløpet. Det menneskelige vannkretsløpet er definert som ” hvordan folk finner, transporterer, bruker og kvitter seg med vann for å innfri et bestemt behov eller ønske”. Så uansett hvilket type vann laget velger, bør dere kunne vise hvordan vannet brukes til å møte et menneskelig behov eller ønske. 
logologologo
logologologo