Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Udfordring > Udfordring 2017 > Oppdateringer

Oppdateringer

Robotoppdrag – oppdateringer 

Oppdatering 3 – M10 Skifting av rør (20.09.2017)
Hvis dere har lastet ned oppdraget før 20.09.2017: er det en feil på siste bilde på M10. Siste bilde gir INGEN POENG, ikke delvis poeng som bildeteksten sier. 


Oppdatering 2 – M03 Tilleggspumpe (18.09.2017)

Endring i ordlyd: Flytt tilleggspumpen slik at den har kontakt med matten, og slik at den kontakten er helt inne i målområdet for tilleggspumpen. 

Endringen er at der det tidligere sto at tilleggspumpen skulle være inne i målområdet, skal det være at tilleggspumpens kontakt med matten er inne i målområdet for tilleggspumpen. Oppdatering 1 – Avbrytelse ved transport av installasjon (29.08.2017)
Hvis dere avbryter roboten mens den transporterer en installasjon som kommer fra basen under den siste igangssettelsen, kan dere beholde installasjonen.

Prosjekt – Oppdateringer 

Oppdatering 4 – Flom (05.09.2017)
Avklaring av ”kvitte seg med vann”
Problemstillingen laget velger, må handle om det menneskelige vannkretsløp. I HYDRO DYNAMICS-sesongen, innebærer dette: ”hvordan folk finner, transporterer, bruker og kvitter seg med vann for å innfri et bestemt behov eller ønske. Siden denne definisjonen forklarer veien vannet tar når det blir brukt av mennesker, vil det å ”kvitte seg med” vann i denne sammenhengen være ”avløpsvann”, eller vann som allerede har blitt brukt av mennesker i hjemmene deres, industri og i bedrifter. Å kvitte seg med vann betyr derfor IKKE å fjerne flomvann. Derfor vil ikke kontroll/reperasjoner av skader eller umiddelbare trusler mot menneskene pga. flom være en aktuell problemstilling for Prosjektet. For at naturlig flom skal være passende som problemstilling dette året, må det være en klar link til det menneskelige vannkretsløpet og menneskelig bruk av vann. Et eksempel på dette kan være forurensning av en vannkilde for mennesker som blir forgiftet av flom. 

Oppdatering 3 –  Stigning i havnivået (29.08.2017)

Avklaring av menneskelig bruk av vann

Det at havnivået stiger er et problem til bekyring for mange områder. For at dette probemet skal være en passende problemstilling denne sesonger, må laget relatere stigning av havnivå til et problem i det menneskelige vannkretsløpet. Husk å ha fokus på den menneskelige bruken av vann. Oppdatering 2  – Fokusområder og faser  (29.08.2017)
Avklaring av fasene I det menneskelige vannkretsløpet

Selv om definisjonen av det menneskelige vannkretsløpet inkluderer fire faser (finne, transportere, bruke og kvitte seg med), MÅ ikke laget undersøke alle disse delene av Prosjektet. Laget kan fokusere på en eller flere deler når dere skal identifisere et problem og finne en løsning på dette. Oppdatering 1 –  Ferskvann vs. Saltvann (19.08.2017)
Avklaring av kategorier av vann 

HYDRO DYNAMICS – Prosjektet er ikke begrenset til undersøkelser av ferskvann. Lagene kan utforske bruken av ferskvann, brakkvann eller saltvann. Uansett, problemstillingen laget velger, skal være en del av det menneskelige vannkretsløpet. Det menneskelige vannkretsløpet er definert som ” hvordan folk finner, transporterer, bruker og kvitter seg med vann for å innfri et bestemt behov eller ønske”. Så uansett hvilket type vann laget velger, bør dere kunne vise hvordan vannet brukes til å møte et menneskelig behov eller ønske. 
logologologo
logologologo