Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Lag: Team Waterproof

Blogg 3

I dag (13.10.17) har team Waterproof jobbet sammen om:

På markedsføringsdelen:

-Skrevet ut brikker og fargelagt dem til den ene aktiviteten ( Vi skal ha et kart midt i standen som de som vil skal først få se på i noen sekund for så at de skal få bind foran øynene og plassere brikker på de landene med dårligst tilgang på vann )

-Laget en "Kahoot" ( det er et slags quiz-program på nett ) som vi skal ha som den andre aktiviteten og testet på de som ikke var med på å lage den ( se om den passet til de ulike aldersgruppene )

-Tenkt på presentasjonene


På Forskningsdelen:

-F
ått kamera så vi kan ta bilde neste gang

-Skrevet blogg for hånd

-Fortsatt på standen 

-Skrevet mulige spørsmål til Yx og fortsatt på prosjektløsninga (Som er å rense kuavføring siden veldig mye vann går til nettopp kjøttproduksjon (det er egentlig jordbruket som står for det meste av vannsløsingen i verden) og mange viktige næringsstoffer som f.eks. fosfor blir bare spredt utpå jordene. Det som er vanskelig er at bonder sprer avfallsgjødslet på jordene utpå høsten allerede (Dette er en mer miljøvennlig gjødsling enn handelsgjødsel, en får bedre kvalitet og mengde høy og det er mye billigere enn handelsgjødsel.)

-Tenkt på presentasjonene


På Robotdelen:

-Ombygget noen installasjoner og tatt på sensorene

-Tenkt på presentasjonene

Alle i teamet har ilag:

-Konsentrert oss om å inkludere alle og hjelpe til om man har blitt ferdig eller om noen trenger mye hjelp

-Ikke bli så adskilt og forholde oss til bare en gruppe, kunne jobbe hos alle som et team 

( Dette jobbet vi med forrige gang også, men er noe vi kommer til å forholde oss til hver eneste gang )

Men, neste gang må vi nok skrive en "to-do" -list på starten for å kunne komme raskere i gang!

/Team Waterproof :)

logologologo
logologologo